Velkommen til Rallybloggen!

Her vil det komme treningstider, kurs, rapportar frå treningar, kurs, konkurransar o.s.v

tirsdag 15. februar 2011

Helgekurs i Rallylydighet i Vennesla 29.4 - 1.5

Det blir holdt helgekurs i Vennesla helgen april/mai 2011.

Vi starter fredag kveld med teori, og fortsetter lørdag og søndag med praksis iblandet noen teoriøkter.

Hundene som deltar bør kunne SITT, DEKK, BLI og LINEFØRING.

Kurset koster kr. 1800, og det vil være to instruktører fordelt på maks åtte deltakere. Det vil være mulig for observatører å delta (uten hund), da koster helgen 500.

Målet for kursen er at ved kursets slutt skal ekvipasjen kunne gå en full konkurransebane i Klasse 1.

Virker dette interessant? Ta kontakt med hovedinstruktør Kari Anne Overskeid på mail: kanover@live.no eller på telefon 466 80 100.

torsdag 3. februar 2011

Til alle som trener rally og/eller har tenkt å delta på stevner i mars/juni.

Ja, nå har eg vore på dommarkurs OG årsmøte, og der fekk eg meg eit par overraskingar. Nedanfor nevner eg nokre detaljer som er særdeles kjekke å vera klar over:

123 STOPP - VRI 90 GRADER HØYRE – STOPP
124 STOPP - VRI 90 GRADER VENSTRE – STOPP
128 STOPP - VRI HØYRE - 1 STEG – STOPP

210 STOPP - VRI 180 GRADER – HØYRE – STOPP
211 STOPP - VRI 180 GRADER – VENSTRE – STOPP
219 STOPP - HØYRE SKRITT – STOPP

I desse skilta skal hunden ha starta å bevege seg FØR føraren har stoppa opp for andre gong. Hvis ikkje, er det FEIL UTFØRING av skiltet og altså DISK hvis ein ikkje repeterer og gjer det rett.

_______________________________________
102. STOPP – SITT – STÅ

Dette er eit stasjonært skilt, og det er lov å belønne før ein går vidare. MEN, dersom hunden beveger seg, enten ved å gå eller sette seg, er det DISK, eller i snillaste fall; stopp i banen. Sjølv om det er LOV å belønne, er det altså ikkje alltid det er like lurt å gjer det. Det same gjeld sitt og gå rundt og ligg og gå rundt.

_____________________________________
201 8 TALL - MAT

Her skal åttetallet lukkas. Og det er skiltets plassering som bestemmer inngongen på skiltet.
Dette står i beskrivelsen av øvelsen også, men sjølv har eg aldri hverken tenkt over det eller praktisert det når eg har trent på denne øvelsen.

__________________________________
215 SEND OVER HOPP

Hoppet kan faktisk stå til høgre i banen, det trenger ikkje stå til venstre. Noko å trene på!

___________________________________

Alle sittar og dekkar skal heilt ned. Ellers blir det DISK.

_____________________________________

På øvelse 202 - Stå - Gå i fra - Berør - Kombi er det nå lov å sei "BLI"  før person skal gå bort til hunden for å berøre.  Det var det ikkje før, nemlig :-)Helsing Kari Anne   :-)

P.S. Det er ikkje reglane som har blitt strengare, altså, alt står i reglementet, men dette er meir ei presisering.
Berre spør dersom noko er utydeleg :-)