Velkommen til Rallybloggen!

Her vil det komme treningstider, kurs, rapportar frå treningar, kurs, konkurransar o.s.v

lørdag 20. august 2011

Skilt 202 i Klasse 2 har endra seg.

Det er berre sjølve skiltet som har endra seg. STOPPsymbolet er fjerna.
Ein treng altså ikkje å skrive ut alle på nytt, berre dette eine.

http://www.rally-lydighet.com//skilt%20klasse2.ppt