Velkommen til Rallybloggen!

Her vil det komme treningstider, kurs, rapportar frå treningar, kurs, konkurransar o.s.v

torsdag 26. januar 2012

Treningen starter opp igjen - spre ordet :)

Da ser det endelig ut til at vi får et sted å trene - og holde kurs :)
Jeg har tenkt at hvis alt går etter planen så starter treningen opp igjen 7 februar :))
Vi er nødt til å bytte dag, men jeg håper likevel mange vil komme. Sted og klokkeslett kommer jeg tilbake til så fort jeg får en endelig bekreftelse på at alt er i orden.
Interessert i nybegynner eller videregående Rally Lydighetskurs, bes kontakte meg på mail ghfossum@gmail.com vi starter sannsynligvis opp etter vinterferien :)

1 kommentar: